Koncertní umělecká agentura
Klasik-koncert
        
Alžběta Brzotická (soprán)

je talentovaná koncertní pěvkyně s rozsáhlým repertoárem. Operní zpěv studovala u prof. Nadi Šormové, světoznámé mnohaleté sólistky opery ND v Praze. Svou uměleckou dráhu s úspěchem zahájila v roce 2002 vystoupením na mezinárodním Mozartovském festivalu v Praze. Od té doby si její koncertní činnost získala svou tradici. Jméno si získala na turné na pódiích a v divadlech po městech České republiky a v Německu s mimořádně příznivou kritikou v bavorských novinách. Pro své střízlivé technické, výrazové a interpretační umění se stala oblíbenou koncertní pěvkyní.

Její příjemný, barevně vyrovnaný i technicky dobře propracovaný hlas si rychle získal přízeň publika. Její přirozený smysl pro hudební výraz dodává její interpretaci přesvědčivost a mimořádnou hloubku.

Její umělecká vybavenost získaná během dlouholetého studia operní techniky i interpretace a pěvecké zkušenosti se promítají do její úspěšné koncertní a pedagogické praxe. Díky mimořádné citlivému sluchu a výjimečné kvalitě dlouhodobého zkušeného vedení může napravit i špatnou techniku a zničené hlasy, a pracovat jako hlasový poradce.
Miroslav Brzotický

je koncertní operní pěvec s univerzálním, bohatě barevným hlasem s rozsahem více než tří oktáv. Od svých 20 let se věnuje opernímu zpěvu. Soukromě vystudoval operní zpěv u světové sopranistky prof. Nadi Šormové, em. prof. AMU a sólistky opery ND.

Dostal angažmá jako sólista Smetanova divadla, dnešní Státní opery Praha. Dal však přednost koncertní pěvecké dráze. Koncertní činnost zahájil v roce 2000 účastí na mezinárodním Mozartovském festivalu v Praze. Jméno si získal dvouletým angažmá na „Prague Opera Nights“ a během dvou turné po městech v Čechách a při slavnostním koncertě v Německu, který byl pochvalně komentován v bavorském tisku. Své pěvecké umění pak zdokonalil díky dalšímu studiu operního pěveckého mistrovství za přispění Kurta Molla, Luciana Pavarottiho a José Cury (mistrovské kurzy).

Profesionálně se také věnuje metodice výuky klavírní hry a zpěvu, kterou vystudoval na hudební AMU v Praze. Je klavírním pedagogem a hudebním skladatelem. Napsal přes 50 skladeb včetně vlastní klavírní školy s vysoce účinnou metodikou, podle níž vyučuje se znamenitými výsledky.
Kateřina Brzotická

je zkušená klavíristka a korepetitorka zdatná ve hře z listu. Mezi její silné stránky patří cit pro tempo a pohotová hra z listu i náročných notových partů a smysl pro výraz a stylovost v interpretaci skladeb.

Na klavír hraje od 4 let. Během svého studia hry na klavír se účastnila různých soutěží v sólové i komorní hře. Vystudovala Konzervatoř Jaroslava Ježka v Praze, obor klavír, ve třídě prof. Aleše Bílka a poté metodiku výuky klavírní hry na hudební AMU v Praze.

Od roku 1996 se věnuje profesionálně klavírní pedagogice a korepetici. Řadu let se věnuje koncertní činnosti.

Jako členka uměleckého tria Opernkonzert Trio se věnuje korepetici a klavírnímu doprovodu při koncertech. Publikum velmi oceňuje její umělecké ztvárnění a citlivou interpretaci. Při společných vystoupeních diváky zaujme svým průvodním slovem.
OPERNKONZERT TRIO

OPERNKONZERT TRIO je malé vyhledávané umělecké koncertní trio umělců, zaměřených především na prostou a srozumitelnou koncertní interpretaci operního umění známých operních děl světoznámých skladatelů (B.Smetany, A.Dvořáka, W.A.Mozarta, G.Verdiho, G.Pucciniho, G.Bizeta, Ch.Gounoda aj.).

OPERNKONZERT TRIO tvoří dva koncertní operní pěvci se svou klavíristkou. Jeho uměleckým vedoucím je Miroslav Brzotický. Jako celek vystupují od r. 2004 pod koncertní uměleckou agenturou Klasik-koncert.

Mají za sebou několik galakoncertů, například v městských divadlech Mariánských Lázních, ve Františkových Lázních a v Mělníku za doprovodu Pražského smyčcového orchestru. Svými více než 130 koncerty získali několik pochvalných reakcí v tisku a vděčné publikum.
Adéla Vondráčková - housle

Adéla Vondráčková je vynikající současná houslistka.Vystudovala konzervatoř a poté Hudební fakultu Akademie muzických umění v Praze u profesorky Nory Grumlíkové.

V letech 1994-1998 působila v orchestru Státní opery Praha. Od roku 1998 je členkou Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK, kde dosud zastává postavení zástupce koncertního mistra.

Houslistka Adéla Vondráčková je koncertní sólistka a vystupuje také jako členka několika komorních orchestrů, v nichž také působí jako sólistka, například při provedení Vivaldiho cyklu Čtvero ročních dob a Bachových koncertů. Kromě toho se věnuje koncertní činnosti. Vystupuje jak v České republice, tak i v zahraničí, například mnohokrát v Japonsku, v Německu a jinde. Má rozsáhlý repertoár.
Viktor Vondráček - violoncello

Violoncellista Viktor Vondráček vystudoval Pražskou Konzervatoř u profesora Viktora Moučky.

V letech 1995-1998 působil v orchestru Státní opery Praha. V roce 1998 přijal angažmá v orchestru Národního divadla v Praze, kde působí dosud.

Viktor Vondráček je členem některých komorních souborů a zároveň působí v několika smyčcových kvartetech a je stálým členem Pražského smyčcového orchestru.

Kromě svého působení v několika orchestrech a souborech, se také věnuje koncertní činnosti spolu se svou rodinou.
Marion Vondráčková - viola

Violistka Marion Vondráčková po absolutoriu na Pražské Konzervatoři vystudovala Hudební fakultu Akademie muzických umění v Praze. Později také na této fakultě vyučovala.

Celý její umělecký život je spjat se Symfonickým orchestrem hl.m. Prahy FOK. Kromě toho se věnuje komorní hře. Violistka Marion Vondráčková často také vystupuje s Pražským smyčcovým orchestrem a působí v souboru Consortium Pragense jako jeho stálá členka.

Na její sólové hře je zřetelně patrná její profesionální umělecká vyzrálost.

Aktivně se podílí na koncertní činnosti spolu spolu se svou rodinou.


Koncertní umělecká agentura Klasik-koncert.cz, tel. 777 68 3210. All rights reserved © 2006 - 2020TOPlist